Casino-metoder - och vem som spelar vad

Dominanta hjärnhalvor i casinon

Är din casinohjärna vänster- eller högerdominant?

Man brukar dela in hjärnan och dess ägares personlighet i två delar: vänsterdominant eller högerdominant. Högerdominanta klassificeras ofta som konservativa, kontrollerande och emotionella, medan vänsterdominanta är mer analytiska, tekniska och logiska. Dessa egenskaper kan man enkelt applicera på olika casinospel och se såväl vilka spel som passar olika spelare och vilka personligheter som gärna spelar de olika spelen från början. Personer med vänsterdominanta hjärnor spelar ofta taktiska och strategiska spel väl. Detta inkluderar exempelvis blackjack och poker som kräver en viss analytisk förmåga för att vara framgångsrik inom. Personer med högerdominanta hjärnor spelar å andra sidan hellre spel som inte kräver mycket skicklighet, men som inkluderar mycket stimuli i form av ljus, ljud och allmän känsla. Slot-maskiner är ett typexempel på ett spel som passa vänsterdominanta hjärnor bättre än de högerdominanta.

I princip alla som spelar på casinon har en tendens att tro att de kan kontrollera situationer där de egentligen inte har någon makt. Detta kan gälla till exempel olika former av spelautomater där man tycker sig ta beslut som i slutändan inte påverka ens vinstchanser på något förutsägbart sätt. Ett specifikt val kan i vissa fall påverka utfallet, men det finns sällan något som gör att man på förhand kan avgöra om det är positivt för ens vinstchanser eller inte. Det existerar försök med att länka samman informationen kring vänster- och högerdominans i hjärnor med dessa tendenser.

Det finns även en direkt koppling mellan hjärnors vänster- och högerdominans och dess ägares koppling till inre och yttre motivation till handlingar. De flesta handlingar kan sägas vara av antingen inre eller yttre motivation, som syftar på själva orsaken till handlingen. En yttre motivering till att göra något betyder att det är målet som är belöningen. Det kan gälla till exempel ett arbete som man utför på grund av lönen som kommer i slutet av månaden, även om jobbet i fråga kan vara helt fruktansvärt. En inre motivering syftar dock på handlingen i sig. I dessa fall är det inte målet som är belöningen, det är vägen dit. De flesta saker man betalar pengar för att få göra har inre motiveringar, exempelvis att gå på bio eller äta en god måltid ute på en restaurang. Man har funnit direkta kopplingar mellan hjärnhalvorna och inre/yttre motivation: vänsterdominanta hjärnor är med troliga att agera utifrån yttre motivation, och högerdominanta hjärnor mer utifrån inre motivation. Detta kan även ses bland casinospelare, som är en intressant situation för detta. Det går att spela både utifrån inre och yttre motiveringar, med vissa skillnader i olika spel. Den stora skillnaden ligger i hur spelarens personlighet, och hjärna, är uppbyggd.